168 Education Co., Ltd.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ในเวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00น.-18.00น. โทร.0-2129-3208-9

เสมือนมีสถาบันกวดวิชาชั้นนำมากกว่า 20 สถาบันอยู่ในโรงเรียน

รายการซอฟแวร์

Enterprise-Software
ICT DIGITAL LIBRARY

1. ICT DIGITAL LIBRARY BOOK ON DEMAND
2. ICT DIGITAL LIBRARY VDO ON DEMAND
3. ICT DIGITAL LIBRARY SOUND ON DEMAND
4. ICT DIGITAL LIBRARY THEATER ON DEMAND
5. ICT DIGITAL LIBRARY TUTOR ON DEMAND
ระบบ ICT GIFTED

ระบบการเรียนการสอนสำหรับ
“โครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์”
ระบบ SOFTWARE สำหรับศูนย์การเรียนรู้อาเซียน

หลักสูตรการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาด้วย TABLET และ สื่อมัลติมีเดีย PRESENTATION ทั้ง 10 ประเทศ
โปรแกรมควบคุมระบบโครงงาน STEM
ระบบถ่ายทอดสด
ระบบ ศูนย์ประวัติศาสตร์ชาติไทย

โปรแกรมระบบศูนย์ภาษาอาเซียน
Digital School Thailand 4.0


รายการซอฟแวร์

Digital Content

Page 1 of 2 1 2 »

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายที่นี่..คลิกสมัครออนไลน์ติดต่อ

เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่11 ห้องเลขที่ 117 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Telephone: 0-2129-3208-9
E-mail: education168@hotmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์ 0105554117201