168 Education Co., Ltd.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ในเวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00น.-18.00น. โทร.0-2129-3208-9

เสมือนมีสถาบันกวดวิชาชั้นนำมากกว่า 20 สถาบันอยู่ในโรงเรียน

บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดโปรโมชั่น พิเศษ

คอร์สติวเข้ม
สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดม
โดย อ.เตรียมอุดม
ติวเข้ม.เน้นตรงจุด.
ด้วยคอร์สตะลุยโจทย์ ชีววิทยา
เพื่อพิชิตข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
ด้วยระบบการเรียนออนไลน์
โดย ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ
ติวเข้ม..เนื้อหา..เคมี ม.ปลาย พิชิต 9 วิชาสามัญ
PAT2 / O-NET ด้วยระบบการเรียนออนไลน์ โดย อ.สุธน เสถียรยานนท์
หนังสือเรียนออนไลน์ยุค
Digital Thailand 4.0
เสมือนกับมีห้องเรียนเสมือนจริงอยู่ที่บ้าน
สอนโดยอาจารย์จากโรงเรียนชั้นนำของประเทศ

รายการซอฟแวร์

Enterprise-Software
Digital School Thailand 4.0
Digital School for GIFTED

ระบบการเรียนการสอนสำหรับ
“โครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์”
ระบบการเรียนการสอน
วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ด้วยระบบออนไลน์

โปรแกรมควบคุมระบบโครงงาน STEM
ICT Science lab ondemand
ระบบ SOFTWARE สำหรับศูนย์การเรียนรู้อาเซียน

หลักสูตรการเรียนการสอนอาเซียนศึกษาด้วย TABLET และ สื่อมัลติมีเดีย PRESENTATION ทั้ง 10 ประเทศ

ICT DIGITAL LIBRARY

1. ICT DIGITAL LIBRARY BOOK ONDEMAND
2. ICT DIGITAL LIBRARY VDO ONDEMAND
3. ICT DIGITAL LIBRARY SOUND ONDEMAND
4. ICT DIGITAL LIBRARY THEATER ONDEMAND
5. ICT DIGITAL LIBRARY TUTOR ONDEMAND
ระบบ ศูนย์ประวัติศาสตร์ชาติไทย
โปรแกรมระบบศูนย์ภาษาอาเซียน

โปรแกรมระบบห้องสมุด

1. โปรแกรมระบบขึ้นทะเบียนสื่อ-หนังสือ
2. โปรแกรมระบบตู้บัตรรายการหนังสือ
3. โปรแกรมระบบยืม - คืนหนังสือ
4. โปรแกรมระบบสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด


รายการซอฟแวร์

Digital Content

Page 1 of 2 1 2 »

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายที่นี่..ติดต่อ

เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่11 ห้องเลขที่ 117 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Telephone: 0-2129-3208-9
E-mail: education168@hotmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์ 0105554117201