คุณลักษณะเฉพาะของ

 

ระบบ ICT DIGITAL LIBRARY SOUND ON DEMAND

 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
  1. เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย  
     
  2. เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server หรือเทียบเท่า  
     
3. เป็นระบบระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language) อย่างไรอย่างหนึ่งหรือมากกว่าได้ เช่น PHP, HTML, Java Script, ActiveX เป็นต้น  
     
4. เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับ Apache Web Server  หรือเทียบเท่า  
     
  5. เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ อย่างไรอย่างหนึ่งหรือมากกว่าได้ เช่น Microsoft Explorer, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome เป็นต้น  
     
  6. เป็นระบบที่สามารถจัดเก็บรวบรวมสื่อที่อยู่ในรูปแบบของเสียงเพลงได้ โดยจะต้องเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูลบน SERVER ได้  
     
  7. ระบบจะต้องสามารถจัดเก็บ และสามารถเรียกใช้งานด้วยระบบกราฟิก โดยแยกตามหมวดหมู่ของชนิดของเพลงได้ ไม่น้อยกว่า 23 หมวด ดังนี้  
         6.1 คลาสสิก
      
6.2 กอสเปล
      
6.3 แจ็ซ
      
6.4 ลาติน
      
6.5 บลูส์
      
6.6 รึทึมแอนด์บลูส์
      
6.7 พังก์
      
6.8 ร็อก
      
6.9 โกธิกร็อก
      
6.10 เมทัล
      
6.11 ป็อป
      
6.12 คันทรี
      
6.13 อิเล็กทรอนิกส์
      
6.14 อิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ เฮาส์ แทรนซ์ ยูเคการาจ เทคโน ดรัมแอนด์เบส
      
6.15 อิเล็กทรอนิกา
      
6.16 เมโลดิก
      
6.17 สกา เร้กเก้ ดั๊บ
      
6.18 ฮิปฮอป แร็ป บิ๊กบีต ทริปฮอป
      
6.19 เวิลด์มิวสิก
      
6.20 ชิลล์เอาท์ ดาวน์เท็มโป แอมเบียนต์
      
6.21 เพลงลูกทุ่ง
      
6.22 เพลงลูกกรุง
      
6.23 เพลงเพื่อชีวิต
 
     
 
8. เป็นระบบที่สามารถจัดเก็บ VIDEO, VCD, หรือ DVD เกี่ยวกับเสียงที่เน้นการใช้เพลงในการเรียนรู้ได้  
     
 
9. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข้อมูลเพลงได้ไม่จำกัดจำนวน  
     
 
10. เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถเลือกฟัง ได้ตามเนื้อหาตามความต้องการ  
     
 
11. ระบบจะต้องสามารถรองรับการใช้ในรูปแบบหลายผู้ใช้งานในเวลาเดียวกัน (Multiuser)