ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คุณสมบัติของ

โปรแกรมระบบ STEM LABORATORY

รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม

  1. เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทาง โปรแกรมบราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรม ระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย  
  2. เป็นระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language) เช่น PHP, HTML, Java Script เป็นต้น  
  3. เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับ Apache Web Server  
  4. เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ เช่น Microsoft Explorer, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome เป็นต้น