คุณสมบัติของ

โปรแกรมระบบควบคุมโครงงาน Stem2

รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม

  1. เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมบราวเซอร์ และสามารถ ทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย  
  2. เป็นระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language)  
  3. เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์  
  4. เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)